Medlem

MEDLEMSKAP


För våra tävlande under 2019 är det nödvändigt med en tävlingslicens 250 kr.

Skriv vilken klass ni avser att tävla i vid inbetalningen, t.ex. F3A, F3C.Skall ni delta i en Internationella tävlingar, så behövs också en FAI-licens 50 kr

Kan vara lämpligt att göra dessa inbetalningar samtidigt med medlemsinbetalningen, så är det gjort.

Medlem, junior – 300 kronor:

25 år och yngre under 2019

Medlem, senior – 1080 kronor:

26 år och äldre under 2019

Familjemedlemskap – 1090 kronor:

26 år och äldre, samt obegränsat antal familjemedlemmar
25 år och yngre under 2019 med samma adress

Gästmedlem – 660 kronor:

Där SMFF-avgiften betalas i annan klubb

Supporter – 300 kronor:

Är tänkt som ett sätt att stödja AKMG för sådana icke flygande personer som vill vara med på våra träffar, få klubbmeddelanden och vill ha kvar kontakten med AKMG trots att de inte flyger längre, får dock ingen Modellflygnytt.


AKMG:s postgiro är 52 63 66 – 0

I medlemsavgiften ingår dessutom en prenumeration av SMFF:s förbundstidning, Modellflygnytt, av många numera ansedd som Sveriges bästa modellflygtidning samt en försäkring när du flyger på Torslanda, som i princip täcker sådant som dina egna försäkringar inte täcker.

Frågor som rör medlemskap, kontakta Lennart Andersson vår kassör

 

Stadgar för AeroKlubben Modell i Göteborg