Medlem

MEDLEMSKAP


För tävlande 2020 är det nödvändigt med en tävlingslicens 300 kr. Skriv vilken klass ni avser att tävla i vid inbetalningen, t.ex. F3A, F3C.

Skall ni delta i en Internationella tävlingar, så behövs också en FAI-licens 300:- 

Kan vara lämpligt att göra dessa inbetalningar samtidigt med medlemsinbetalningen, så är det gjort.

OBSERVERA, Önskas plastkort kostar det 100 kr extra per kort.

Ålderspensionärer (födda 1955 eller senare) erlägger ingen extra avgift 2020 om de önskar kort, men ni måste ange vid inbetalningen om ni vill ha plastkort.

Medlem, junior – 300 kronor:

25 år och yngre under 2020 (födda 1995 eller senare)

Medlem, senior – 1080 kronor:

26 år och äldre under 2020 (födda 1994 eller tidigare)

Familjemedlemskap – 1090 kronor:

26 år och äldre, samt obegränsat antal familjemedlemmar
25 år och yngre under 2020 med samma adress

Gästmedlem – 660 kronor:

Där SMFF-avgiften betalas i annan klubb

Supporter – 300 kronor:

Är tänkt som ett sätt att stödja AKMG för sådana icke flygande personer som vill vara med på våra träffar, få klubbmeddelanden och vill ha kvar kontakten med AKMG trots att de inte flyger längre, får dock ingen Modellflygnytt.


AKMG:s postgiro är 52 63 66 – 0           AKMG:s Swish är 123 631 69 62

För nya medlemmar behöver vi förutom namn ditt personnummer, e-postadress och telefonnummer.
Vänligen meddela om ni har ny e-postadress eller telefonnummer.
I medlemsavgiften ingår dessutom en prenumeration av SMFF:s förbundstidning, Modellflygnytt, av många numera ansedd som Sveriges bästa modellflygtidning samt en försäkring när du flyger på Torslanda, som i princip täcker sådant som dina egna försäkringar inte täcker.

Frågor som rör medlemskap, kontakta Lennart Andersson vår kassör

Stadgar för AeroKlubben Modell i Göteborg