Pop-skalatävling

Vägbeskrivning

Från söder:

Kör E6 mot Oslo. 5 km efter Kungälv tag av mot Kode. Sväng vänster vid Cirkle K, passera järnvägsövergången och fortsätt till vägkorset, Solberga. Tag höger och kör i 2 km till avtagsväg Aröd, bad o golf där du svänger vänster. Fältet ligger 200 m efter avtagsvägen på höger sida.

Från norr:

Kör E6 mot Göteborg. Efter Stenungsund, passera Stora Höga och tag sedan av mot Kode. Följ vägbeskrivningen ovan.

Här anmäler du dig


    Lunchpaket

    Om "ja" välj antal lunchpaket