Medlem

MEDLEMSKAP

Inbetald medlemsavgift är giltig fram till 15:e mars året efter och för SMFF fram till 1:a april. Medlemskap kan betalas från 1:a oktober för att gälla även nästa år.


Medlem, senior – 960 kronor (avgift till SMFF ingår)
26 år och äldre under 2021 (födda 1995 eller tidigare)


Medlem, junior – 300 kronor: 

25 år och yngre under 2021 (födda 1996 eller senare)

Familjemedlemskap – 990 kronor:

26 år eller äldre, samt obegränsat antal familjemedlemmar som är
25 år eller yngre under 2021

Gästmedlem – 815 kronor:
Där SMFF-avgiften betalas i annan klubb

Supporter – 300 kronor:
Är tänkt som ett sätt att stödja AKMG för sådana icke flygande personer som vill vara med på våra träffar, få klubbmeddelanden och vill ha kvar kontakten med AKMG trots att de inte flyger längre.

När man betalar medlemsavgiften så accepterar man SMFF’s säkerhetsregler, vill man inte detta så skall man skriftligen meddela AKMG och då gäller inte SMFF´s ansvarsförsäkring.


AKMG:s postgiro är 52 63 66 – 0   AKMG:s Swish är 123 631 6962

För nya medlemmar behöver vi förutom namn ditt personnummer, e-postadress och telefonnummer.
Vänligen meddela om ni har ny e-postadress eller telefonnummer.

För tävlande 2021 är det nödvändigt med en tävlingslicens 400 kr. Skriv vilken klass ni avser att tävla i vid inbetalningen, t.ex. F3A, F3C.

Skall ni delta i en Internationella tävlingar, så behövs också en FAI-licens 50:- 

Den enskilde gör sin ansökan av FAI-licens på flygsportsförbundets hemsida. Här är länken: Länk

Ladda hem appen CardSkipper till din smartphone så får du ett digitalt medlemskort. OBSERVERA! Önskar du istället ett plastkort så kostar det 100 kr.

Frågor som rör medlemskap, kontakta Lennart Andersson vår kassör

Stadgar för AeroKlubben Modell i Göteborg