HEM

AeroKlubben Modell i Göteborg

 

Klubbinformation

Städdag 21 maj 2016 fr. kl 10:00

Mer information går att läsa på aktiviteter. Flygförbud gäller under arbetet.

Vi serverar korv med bröd och fika

 

 

Medlemsavgifter för 2016

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2016, avgiften är oförändrat sen 2014.

 

För våra tävlande under 2016, så är det nödvändigt med en tävlingslicens också för 200 kr, skriv vilken klass ni avser att tävla i vid inbetalningen, t.ex. F3A, F3C. Skall ni vara med i tävlingar utomlands, så behöver ni också en FAI-licens för 50 kr

 

Kan vara lämpligt att göra dessa inbetalningar samtidigt med medlemsinbetalningen, så är det gjort.

 

Medlem, junior - 300 kronor:

25 år och yngre under 2016

 

Medlem, senior - 1030 kronor:

26 år och äldre under 2016

 

Familjemedlemskap - 1040 kronor:

26 år och äldre, samt obegränsat antal familjemedlemmar

25 år och yngre under 2016 med samma adress

 

Gästmedlem - 660 kronor:

Där SMFF-avgiften betalas i annan klubb

 

Supporter - 300 kronor

Är tänkt som ett sätt att stödja AKMG för sådana icke flygande personer som vill vara med på våra träffar, få klubbmeddelanden och vill ha kvar kontakten med AKMG trots att de inte flyger längre, får dock ingen Modellflygnytt.

 

AKMG:s postgiro är 52 63 66 - 0

I medlemsavgiften ingår dessutom en prenumeration av SMFF:s förbundstidning,

Modellflygnytt, av många numera ansedd som Sveriges bästa modellflygtidning samt en försäkring när du flyger på Torslanda, som i princip täcker sådant som dina egna försäkringar inte täcker.

 

Vid frågor som rör medlemskap, ring Lennart Andersson 0303-22 71 64

Vid frågor om flygning, flygskola mm ring Bengt Pousard 031-330 55 85

Sidan uppdaterad 2016-03-25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------