Kontakta oss

STYRELSE & FUNKTIONÄRER

ARNE NILSSON
ORDFÖRANDE
Tel 070-632 11 31
Epost ordforande@akmg.se
LENNART EKDAHL
VICE ORDFÖRANDE
Tel
Epost viceordforande@akmg.se
THOMAS ARVIDSSON
SEKRETERARE
Tel 073-735 32 24, 031-88 48 32
Epost sekreterare@akmg.se
LENNART ANDERSSON
KASSÖR
Tel 070-692 71 64, 0303-22 71 64
Epost kassor@akmg.se
ULF JÖRNHEIM
LEDARMOT 1
Tel 070-510 34 29, 0303-162 15
Epost ledarmot_1@akmg.se

SVEN KARLSSON
LEDARMOT 2
Tel 070-335 31 91
Epost ledarmot_2@akmg.se
JONAS LJUNG
LEDARMOT 3
Tel 070-331 22 29
Epost ledarmot_3@akmg.se

MICHAEL HAGENSTRÖM
SUPPLEANT 1
Tel 070-585 01 08
Epost suppleant_1@akmg.se
Thomas Wenzel
SUPPLEANT 2
Tel

MICHAEL ODÄLV
REVISOR 1
Tel
Epost
MATS JOSEFSSON
REVISOR Suppleant 1

Epost

ANDERS NÄSLUND
VALBEREDNING sammankallande

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN

Radioflyg Ulf Jörnheim 070-510 34 29
Helikopter Björn Friberg 070-878 79 00
Linflyg Sven Karlsson 070-335 31 91
Inomhusflyg Bosse Olofsson 073-622 02 10
Fältchef Kode Ulf Jörnheim 070-510 34 29
Säkerhetschef Ulf Jörnheim 070-510 34 29
Miljöansvarig Björn Friberg 070-878 79 00
Flygskolan Bengt Pousard 073-812 67 89
Webbansvarig Michael Hagenström 070-585 01 08
Medlemsregistret Lennart Andersson 070-692 71 64
Lotteriföreståndare Kent Andersson 076-180 05 70
FPV droneracing Arne Nilsson 070-632 11 31